Nové výzvy přede mnou

Včera byl můj poslední den v pozici ředitele Šance pro budovy. Bylo to intenzivních a inspirativních 11 let, kdy jsme společně s pěti asociacemi a 300 firmami budovali profesní svaz energeticky úsporného stavebnictví. Myslím, že za tu dobu se nám podařilo vytvořit respektovaného hráče, který je partnerem státní správě a neopomenutelným komentátorem dění v oblasti úspor energie, kvalitních budov, dekarbonizace českého hospodářství nebo adaptace na změnu klimatu. Prosadili jsme řadu změn, které mají na rozvoj oboru nezanedbatelný vliv.

Přede mnou ale stojí nové výzvy. Pokud čtete tento text, tak víte, že jsem založil společnost Budovy21. S ní budu nabízet poradenství v oboru, který znám. Tedy nastavování politického, legislativního a ekonomického rámce pro udržitelnou energetiku a stavebnictví. Krom budov se budeme věnovat také místním obnovitelným zdrojům či českému teplárenství. Hlavním partnerem, se kterým začínáme spolupracovat, je European Climate Foundation.

Tady na webu budu občas publikovat své postřehy, odkazovat na nové studie, upozorňovat na změny v legislativě nebo možnostech finanční podpory pro udržitelnou energetiku. Zejména pokud se příspěvek rozsahem nevejde na twitter či linkedin. Tam mne můžete sledovat také.

Written by
budovy21cz