O nás

Budovy21 založil v roce 2021 Petr Holub. Společnost poskytuje poradenství pro nízkouhlíkovou transformaci české ekonomiky, zejména v oblasti energetiky a stavebnictví. Podporuje kvalitní renovace budov a dekarbonizaci teplárenství. Spolupracuje s evropskými i národními partnery.

Petr Holub, zakladatel

Celý svůj profesní život se věnuji prosazování udržitelné energetiky.

11 let jsem byl ředitelem Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví, který jsem od jejího založení v roce 2010 vybudoval v respektovanou organizaci. Před tím jsem tři roky sloužil na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministrů a ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. Řadu let jsem také pracoval v Hnutí Duha. Jako poradce jsem také hodnotil projekty financované z fondů EHP/Norska nebo pro SEVEn asistoval městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů.

Mimo české prostředí se často ocitnu v Bruselu a pomáhám nastavovat evropskou legislativu a ekonomické nástroje. Spoluzakládal jsem Central and Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum) a tím jsem rozšířil svůj záběr také o region střední a východní Evropy. V Rumunsku jsme zakládali byznysovou asociaci Roenef. Pro Evropskou komisi jsem jako poradce navrhoval nastavení rámce pro energetické úspory na Ukrajině.

Mám bakalářský titul z odborné fyziky (PřF MU) a jako závěrečnou práci jsem připravil zjednodušený energetický posudek školní budovy. Magisterský titul na environmentálních studiích (FSS MU) jsem zakončil diplomovou prací, která se věnovala vztahu rozvoje obnovitelných zdrojů a demokratizace společnosti.

Od července 2021 jsem se vrhnul do nové etapy. Založil jsem poradenskou společnost Budovy21. Proč 21? Kvalitní budovy pro 21. století. Založená v roce 2021. A oko přece bere.

Na konci dubna 2023 jsem začal sloužit na Ministerstvu životního prostředí, proto už nejsem zapojen do řízení. Společnost s vybudovanou reputací předávám svým kolegům, aby pokračovali v komunikaci možností a přínosů kvalitních budov.

Jana Odstrčilová, PR manažerka, pověřena řízením

Marketingovou komunikací a tvorbou obsahu se zabývám přes 15 let. Věnuji se přípravě komunikačních strategií, PR a médiím nebo tvorbě webů. Pracovala jsem jako specialistka i jako manažerka menších týmů v soukromém sektoru, ve státní zprávě, neziskových organizacích nebo veřejnoprávním médiu.

Zabývám se tématy z oblasti podnikání malých firem a HR, ale blízké jsou mi hlavně oblasti vzdělávání a školství, udržitelného rozvoje a zdraví.

Mám 7 let zkušeností z oblasti vzdělávání a školství a 5 let z oblasti zelené energetiky a energeticky šetrného stavebnictví.

Bakalářský titul jsem získala z oboru základy humanitní vzdělanosti (PedF UJEP) a magisterský pak z humanitní environmentalistiky (FSS MU).