O nás

Budovy21 založil v roce 2021 Petr Holub. V roce 2022 se přidala Jana Odstrčilová, současná ředitelka. Společnost poskytuje poradenství pro nízkouhlíkovou transformaci české ekonomiky, zejména v oblasti energetiky a stavebnictví. Podporuje kvalitní renovace budov a dekarbonizaci teplárenství. Spolupracuje s evropskými i národními partnery.

Jana Odstrčilová, ředitelka a PR manažerka

Přes 15 let se zabývá strategickou komunikací, aktuálně v oblasti úspor energie v budovách, malých obnovitelných zdrojů a ochrany klimatu. Věnuje se přípravě komunikačních strategií, PR a tvorbě obsahu. Pracovala jako specialistka i jako manažerka menších týmů v soukromém sektoru, ve státní zprávě, neziskových organizacích nebo veřejnoprávním médiu.

Profesně se kromě témat spojených s udržitelným rozvojem zabývá i vzděláváním a školstvím.

Bakalářský titul získala z oboru základy humanitní vzdělanosti (PedF UJEP) a magisterský pak z humanitní environmentalistiky (FSS MU).

Petr Holub, zakladatel

Celý svůj profesní život se věnuje prosazování udržitelné energetiky.

11 let byl ředitelem Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví, který od jeho založení v roce 2010 vybudoval v respektovanou organizaci. Předtím tři roky sloužil na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministrů a ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. Řadu let pracoval v Hnutí Duha, jako poradce také hodnotil projekty financované z fondů EHP/Norska. Pro konzultační společnost SEVEn asistoval městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů.

Mimo české prostředí často cestoval do Bruselu a pomáhal nastavovat evropskou legislativu a ekonomické nástroje. Spoluzakládal Central and Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum) a tím rozšířil svůj záběr také o region střední a východní Evropy. V Rumunsku zakládal byznysovou asociaci Roenef. Pro Evropskou komisi jako poradce navrhoval nastavení rámce pro energetické úspory na Ukrajině.

Má bakalářský titul z odborné fyziky (PřF MU) a jako závěrečnou práci připravil zjednodušený energetický posudek školní budovy. Magisterský titul na environmentálních studiích (FSS MU) zakončil diplomovou prací, která se věnovala vztahu rozvoje obnovitelných zdrojů a demokratizace společnosti.

Na konci dubna 2023 začal opět sloužit na Ministerstvu životního prostředí, proto už není zapojen do řízení. Společnost s vybudovanou reputací předal Janě Odstrčilové, aby pokračovala v komunikaci možností a přínosů kvalitních budov.