Nabídka poradenství

Budovy21 zaměřují své poradenství na nalezení a prosazení vhodného politického, legislativního a ekonomického rámce pro nízkouhlíkovou transformaci české ekonomiky zejména v oblasti energetiky a stavebnictví.

Podporujeme kvalitní renovace budov, rozvoj místních obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci českého teplárenství. Propojujeme státní správu, byznys, nevládní sektor a evropské partnery.

Pomáháme soukromému sektoru nalézt cestu ze spleti kliček v zákonech, vyhlášek nebo nastavení podpůrných programů. Když najdeme problém, snažíme se jej vyřešit. Nejsme dotační agentura, nepřipravujeme konkrétní žádosti. Pomáháme identifikovat systémové bariéry a ty následně odstraňujeme.

Nabízíme pomocnou ruku také státnímu a veřejnému sektoru. Pomůžeme nastavit zákony, vyhlášky a pravidla finančních programů tak, aby se jejich prvotní, často dobrý, záměr také úspěšně promítnul v reálné praxi na trhu. Vzájemně překládáme potřebu všech aktérů a hledáme proveditelné řešení. Stručně řečeno promazáváme kolečka, která musí do sebe zapadnout a soukolí se točit bez odporu.

Evropským partnerům poskytujeme strategické poradenství, a to jak v oblasti informací, kam český trh a zejména politické, legislativní a ekonomické prostředí směřuje, tak v oblasti hledání partnerů a prosazování řešení.

Budovy21 jsou členem Centra pasivního domu a Okresní hospodářské komory Olomouc.