Jak zůstat v teple a ušetřit energii: Možnosti tepelných izolací v evropských domech

7. 2. 2023

Výsledky studie How to stay warm and save energy: Insulation opportunities in European homes od BPIE (Buildings Performance Institute Europe) ukazují, že zlepšení tepelné izolace stávajících obytných budov v EU by významně přispělo k zajištění energetické nezávislosti a dosažení cíle EU být do roku 2050 klimaticky neutrální. Důkladné energeticky úsporné renovace jen obytných budov v EU by vedly ke snížení poptávky po energii na vytápění o 777 TWh. Poptávka po energii na vytápění by tak klesla o 44 % oproti roku 2020. Došlo by k 46% úspoře plynu, 44% úspoře topného oleje a 48% úspoře uhlí.

Potřebujeme renovovat 2-3 rychleji než požaduje legislativa
Analýza dále prokazuje, že 2% míra renovace, které by EU dle aktuálního nastavení evropské legislativy měla dosáhnout v roce 2030 a na této úrovni ji udržet i v dalších letech, nestačí k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a nepřispívá dostatečně k naší energetické nezávislosti. Podle tohoto scénáře zůstane do poloviny století 30 % budov nerenovováno a tím promarníme 235 TWh potenciálních úspor konečné energie. Pro představu jde o množství energie, která by stačila pro vytápění a ohřev teplé vody pro 40 milionů energeticky úsporných domácností. K plnému využití potenciálu úspor (777 TWh) je proto třeba postupně zrenovovat všechny obytné budovy. To znamená nynější 1% míru renovací do roku 2030 alespoň zdvojnásobit a dále zrychlovat až do roku 2050 (do roku 2035 dosáhnout 3 % a do roku 2040 až 4 %). Aby těchto cílů EU dosáhla, musí pečlivě sladit krátkodobá opatření na podporu úspor energie s dlouhodobými potřebami a přepracovat směrnice EPBD tak, aby finanční programy a poradenské služby upřednostňovaly projekty na důkladné renovace.

Česká cesta vede přes rozšíření Nové zelené úsporám
Český potenciál důkladných renovací budov je rozpracován v progresivním scénáři Strategie renovace budov, kterou připravila aliance Šance pro budovy. Česko ho může dosáhnout posílením programu Nová zelená úsporám o poradenství a podporu předprojektové přípravy, zavedením zvýhodněného renovačního úvěru a další podporou v programu NZÚ Light pro nízkopříjmové domácnosti.

Read the report

Executive Summary

Key messages

Infographic

Written by
Jana Odstrčilová