Energeticky soběstačnější Česko. Kde jsme a kam kráčíme?

3. ledna 2023: Na cestě k sebevědomému a energeticky bezpečnějšímu Česku vláda v posledních měsících učinila několik důležitých kroků. Ztrojnásobení prostředků pro úspory energie v budovách, rozšíření programu Nová zelená úsporám, zrychlení rozvoje a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů nebo informační kampaň Zkrotíme energie jsou dobrým začátkem, ale je třeba jít dál. Na tom se shodují energetičtí experti a navrhují další postup.

Současnost: úspora energií a rozvoj obnovitelných zdrojů
V minulém roce došlo k několika zásadním momentům, které pomohou k lepší energetické budoucnosti. Ministerstvo životního prostředí schválilo v minulém roce dotace na energeticky úsporná opatření jako je fotovoltaika, zateplení domu či instalace tepelného čerpadla za 12,8 miliardy korun. To je více než trojnásobek oproti předešlému roku. Zároveň v rámci programu Nová zelená úsporám Light bude stát nabízet příspěvek až 150 000 korun na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí spolu s dalšími úřady připravuje síť poradenských center, která budou připravena poskytnout zájemcům všechny potřebné informace o energeticky úsporných opatřeních, vedle stávajících Energetických konzultačních a informačních středisek se do ní zapojí Místní akční skupiny.

Vítám, že se do programu Nová zelená úsporám přihlásily projekty žádající o trojnásobnou podporu oproti předchozímu roku. Více domácností tak dosáhne na fotovoltaiku či tepelná čerpadla a částečně i na zateplení. Vláda se teď musí zaměřit na zajištění dostupnosti celkových energeticky úsporných energeticky úsporných renovací, aby jejich podíl na počtu projektů rostl. Ty mají zásadní přínos pro výrazné snížení nákladů na energie a zvýšení energetické soběstačnosti budov,“ komentuje Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21 a doplňuje: „Dle zákona by do programu Nová zelená úsporám mělo každý rok přitéct na čtyři miliardy korun z výnosů z emisních povolenek. Loni však program získal jen několik stovek miliónů korun. Pokud by do programu tekly veškeré prostředky z emisních povolenek, celkem by se do úsporné energetiky investovalo na 70 miliard korun. Za takovou částku je možné ze 60 až 80 tisíc budov udělat budovy energeticky úsporné. Tato investice by do roku 2030 mohla uspořit 1,8 miliardy kubíků plynu ročně.

Právě Budovy21, které energetický expert Petr Holub řídí, stojí společně se Svazem moderní energetiky a dalšími asociacemi a firmami za iniciativou Osvoboďme Česko, která od podzimu minulého roku vyzývá vládní představitele k silnější podpoře obnovitelných zdrojů a úspor v budovách.

Stěžejním krokem pro energetickou nezávislost domácností a bytových domů je také schválení novely zákona v poslanecké sněmovně Lex OZE 1, která slibuje zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů. Novela usnadní výstavbu obnovitelných zdrojů energie, například instalaci malých fotovoltaických elektráren, u kterých zvyšuje limit bez nutnosti získat stavební povolení a licenci od Energetického úřadu na 50 kW. Zvýšení hranice by pomohla mnoha firmám, které nyní čekají na instalaci vlastních zdrojů energie.

Zrychlení přípravy nových projektů obnovitelných zdrojů umožní schválená novela energetického zákona, která je zařadila mezi opatření ve veřejném zájmu. Právě nové solární nebo větrné elektrárny jsou klíčem k rychlé náhradě ruského zemního plynu a současně nejlevnějším řešením pro dekarbonizaci české energetiky. Pokud novelu přijme i Senát, půjde o jeden z nejzásadnější impulsů pro restart rozvoje solárních a větrných elektráren v Česku,“ komentuje výsledky hlasování Poslanecké sněmovny Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Jednodušší podmínky přinesou například rozšíření střešních solárních elektráren i na bytové domy. Jejich obyvatelé tak budou nově moci snadněji využívat vlastní vyrobenou elektřinu a chránit se tím před vysokými cenami energie. Ovšem pro skutečný nástup komunitní energetiky je třeba dotáhnout legislativní pravidla umožňující sdílení vlastní vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů bez zbytečných bariér. Tento úkol zůstává stále nedořešený,“ dodává Martin Sedlák.

Budoucnost: komunitní energetika a efektivní nakládání s energiemi
Podle energetických expertů není na místě, i přes dobré kroky, které se v minulém roce podařilo na cestě k energeticky soběstačnému Česku ujít, usnout na vavřínech a rovnou navrhují další. V první řadě by se vláda měla soustředit na zajištění dlouhodobého financování programu Nová zelená úsporám.
Dále experti spatřují budoucnost ve sdílení vyrobené energie domácnostmi. Komunitní energetika zásadně snižuje náklady, posiluje energetickou bezpečnost a pomáhá omezení závislosti na fosilních palivech. Vznik takzvaných energetických společenství řeší návrh novely energetického zákona, který je nyní v připomínkování mezi ministerstvy. Dle expertů nyní ale pro komunitní energetiku chybí jasně definovaná pravidla a zároveň je dle nich třeba rozvíjet elektrárenských sítí tak, aby zvládly plynule integrovat připravované projekty větších obnovitelných zdrojů.

Podstatným krokem k moderní energetice je pak také spuštění podpory předprojektové přípravy bez nutnosti závazku investice. Lidé uvažující o podobě opatření pro úspory energie a obnovitelných zdrojů musí mít k dobrému rozhodnutí dostatek času a kvalitní informace. S energetickou nezávislostí domácností souvisí také zvýhodněný renovační úvěr na dodatečné financování dotací, např. zapojením státní garance přes Národní rozvojovou banku a využitím stavebních spořitelen.
V neposlední řadě považují experti za klíčové podporu rozvoje zelených plynů. „Ruský plyn nemusíme nahrazovat jen nákupem LNG ze zámoří. Část plynů si můžeme vyrobit sami pomocí bioplynových stanic. Stát by měl stanovit svůj podíl výroby zeleného biometanu. Podpoří tak nejen energetickou nezávislost, ale i rozvoj venkova,” uzavírá návrhy postupu v oblasti energetiky Martin Sedlák.

Kroky, které by dle energetických expertů měla vláda připravit:

Energeticky soběstačné Česko: co dál? Jak by měl stát investice do úspor podpořit?

  1. Zavést pravidla pro komunitní energetiku
  2. Zajistit dlouhodobé financování programu Nová zelená úsporám
  3. Doplnit dotace nabídkou výhodných úvěrů domácnostem pro investice do renovace domu
  4. Spustit podporu předprojektové přípravy bez nutnosti závazku investice
  5. Zajistit pravidla pro rozvoj akumulace, agregace a flexibility, tedy nástrojů, které pomohou k efektivnímu nakládání s energií z obnovitelných zdrojů.
  6. Podpořit rozvoj zelených plynů

Otevřenou výzvu vládě s požadavky na podporu úspor energie v budovách a rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje aktuálně přes 3 400 signatářů z řad odborné i laické veřejnosti. Široká veřejnost, která má zájem o energeticky bezpečné Česko, může expertní výzvu podepsat online na webu https://www.osvobodmecesko.cz/.

Written by
Jana Odstrčilová