Průzkum: 60 % obyvatel Česka vidí aktuální krizi jako příležitost pro proměnu české energetiky a skoncování se závislostí na ruských energiích

16. 11. 2022: Téměř 9 z 10 obyvatel Česka se obává aktuálního růstu cen energií, většina z nich vidí budoucnost české energetiky ve větší energetické soběstačnosti domácností a využití obnovitelných zdrojů. Vyplynulo to průzkumu, který mapoval vztah Čechů ke spotřebě energií. Nyní na energiích šetří tři čtvrtiny respondentů, většinou menší spotřebou vody a tepla či kratším svícením. V dohledné době plánuje větší investice do úsporných opatření, jako jsou stavební úpravy či instalace fotovoltaických panelů, téměř třetina populace. Na 60 % Čechů také vidí aktuální krizi jako příležitost pro proměnu české energetiky a skoncování se závislostí na ruských energiích.

Přední čeští experti pod hlavičkou iniciativy Osvoboďme Česko apelují na vládní představitele, aby zajistili větší podporu úsporám energie v budovách a podpořili větší dostupnost obnovitelných zdrojů pro domácnosti a firmy. 

„Téměř tři pětiny obyvatel Česka považují tuto krizi za příležitost pro odpoutání se od ruského plynu a pro osvobození se od dovozů fosilních paliv. Vidíme, že investicím do úspor domácností a rychlejšímu rozvoji moderní energetiky jsou naklonění více než kdy dřív. Vláda by měla vyslyšet jejich přání a podpořit je. Pro nízkopříjmové domácnosti už spustila program Nová zelená úsporám Light, pro ty středněpříjmové by měla rozšířit běžný program Nová zelená úsporám o poradenství, podporu projektové přípravy a zvýhodněné renovační úvěry,“ vysvětluje Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21. Právě Budovy21 stojí společně se Svazem moderní energetiky a dalšími asociacemi a firmami za iniciativou Osvoboďme Česko, která vyzývá vládní představitele k silnější podpoře obnovitelných zdrojů a úspor v budovách.

Aktuální situace je podle expertů vhodnou dobou pro přechod na udržitelné zdroje energií, vláda by podle nich měla do úsporné a obnovitelné energetiky investovat výrazně více prostředků. Na 61 % respondentů by dnes uvítalo větší aktivní podporu státu pro domácnosti, které chtějí investovat do strukturálních úspor energie a obnovitelných zdrojů.

Češi jsou zelené energetice nakloněni

Listopadový průzkum potvrdil, že obyvatelé Česka jsou zelené energetice nakloněni, její financování ale vidí jako překážku. Část respondentů již v minulosti k některým úsporným opatřením přistoupila, další úsporná opatření ale v letošní zimě plánuje zavést 9 z 10 domácností.

Nejčastěji to bude instalace úsporných žárovek a nižší doba svícení v domácnosti (44 %), šetření teplou vodou (43 %), nutné oddálení zahájení topné sezony a vytápění na nižší teplotu (41 %) či zakoupení úsporných spotřebičů (18 %). Zájem je ale také větší stavební úpravy. Fotovoltaickou elektrárnu plánuje v dohledné době nainstalovat přes 7 % domácností, další respondenti plánují zateplení střech, fasád nebo výměnu oken.

Každého druhého Čecha, který ve svém domově k úsporným úpravám přistoupil, motivovala především nižší energetická spotřeba a snížení ceny energií. Pětina respondentů chtěla díky úpravám zvýšit svou energetickou soběstačnost. Necelých 10 % se pak připravovalo na možný nedostatek energií.

“Vysoké ceny energie vedou v Česku k potřebným úsporám. Je třeba podnikům i domácnostem poděkovat, že nepřetápí nebo myslí na snížení spotřeby teplé vody. Společně můžeme tuto topnou sezónu zvládnout. Pro příští je však třeba myslet také na dlouhodobá opatření, která pomohou zajistit trvale udržitelné výdaje za energie. Zateplené domy nebo solární energie je klíčem k nezávislosti na ruském plynu. Vláda by měla připravit doplněk současné Nové zelené úsporám v podobě zvýhodněných půjček, který pak mohou domácnosti splácet z ušetřených peněz za elektřinu či plyn. Po splacení investice, což může být u fotovoltaiky od 6 let, pak domácnost na zelené energie jen vydělává,” upozorňuje na potřebu rozšíření státní pomoci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Odborníci vyzývají vládu k větší aktivitě

Odborníci pod hlavičkou iniciativy Osvoboďme Česko, kterou podporují profesní energetická sdružení i odborná veřejnost z řad energetických specialistů, proto vyzývají vládu k větší aktivitě. Mezi hlavní požadavky patří vytvoření podmínek pro trojnásobné navýšení počtu kvalitních renovací, tedy pro investice do úspor energií v budovách, a také zajištění jednoduché dostupnosti obnovitelných zdrojů pro domácnosti i obce.Otevřenou výzvu vládě s požadavky na podporu úspor energie v budovách a rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje aktuálně přes 3 100 signatářů z řad odborné i laické veřejnosti. Široká veřejnost, která má zájem o energeticky bezpečné Česko, může expertní výzvu podepsat online na webu https://www.osvobodmecesko.cz/ či osobně 17. listopadu po celé republice v rámci Festivalu svobody.

Written by
Jana Odstrčilová