Osvoboďme Česko: Experti a veřejnost vyzývají vládu k akceleraci zelené energetiky

10. 11. 2022: Přední čeští experti na energetiku vyzývají vládní představitele k vytvoření podmínek pro sebevědomé a energeticky bezpečné Česko. Reagují tak nejen na klimatickou krizi, ale především na události navazující na ruský útok na svobodnou Ukrajinu, které ukázaly na potřebu urychlení proměny české energetiky. Specialisté na energie navrhují vhodná řešení, která povedou k nezávislosti na dovozu zemního plynu a ropy z Ruska. Cestou je podle nich například rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie a úsporných renovací, které zároveň pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce i firmy. V návaznosti na výzvu expertů vznikla iniciativa Osvoboďme Česko, která myšlenku energeticky nezávislého Česka podporuje. 

Česko musí zapracovat na své energetické bezpečnosti a nezávislosti. Nutně totiž potřebuje plán, který zajistí domácnostem a firmám dostatek cenově dostupné energie i na příští roky. V tuto chvíli je třeba podpořit zvyšování energetické účinnosti i místní obnovitelné zdroje, a to jednoduchými kroky jako například posílením populárního programu Nová zelená úsporám nebo zjednodušením pravidel pro budování nových solárních či větrných elektráren. Jedině tak můžeme dlouhodobě vyhrávat souboj s Ruskem, které zneužilo evropskou závislost na dovozu plynu a ropy,“ osvětluje výzvu vládě Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. 

V posledních deseti letech se České republice dařilo snižovat spotřebu zemního plynu. Podíl na tom měly i investice do renovací energeticky úsporných budov, produkce biometanu či stavba nových solárních elektráren na střechách firem či rodinných domů. Dle dat ČSÚ využívá zemní plyn na 27,5 % českých domácností, nejčastěji pro vytápění.  

„Nyní máme jedinečnou příležitost k nastartování vlastní energetické cesty za pomocí obnovitelných zdrojů a úspor v budovách. Apelujeme proto na vládu, o které věříme, že je s námi na jedné straně, k odstranění bariér, jež stojí v cestě rozvoje udržitelné energetiky pro domácnosti a obce,“ říká Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21. Expertní výzvu podpořili profesní energetická sdružení, firmy i odborná veřejnost z řad energetických specialistů pod hlavičkou k tomu vytvořené iniciativy s názvem Osvoboďme Česko.  

Možnou cestou, kterou by se nyní mělo Česko vydat, je například zjednoduší procesu povolování fotovoltaiky nejen na budovách a její ekonomické zvýhodnění. Důležitým článkem celého energetického ekosystému je pak nastavení legislativních pravidel pro sdílení energie mezi lidmi prostřednictvím tzv. energetických společností. Inspiraci a dobrou praxi v této oblasti lze čerpat například v zemích jako jsou Rakousko, Dánsko či Nizozemsko. 

Cestou k energeticky suverénnímu státu je podle expertů zapotřebí minimálně trojnásobné navýšení prostředků pro investice do úspor energie v budovách. Mezi základní požadavek patří zajištění dlouhodobého financování programu Nová zelená úsporám, který podporuje energetickou soběstačnost domácností.  

Dle zákona by do programu Nová zelená úsporám mělo každý rok přitéct na čtyři miliardy korun z výnosů z emisních povolenek. Letos však program získal jen několik stovek miliónů korun. Vláda se sice zatím snaží tento deficit doplnit prostředky z fondu obnovy, to ale k pokrytí poptávky, obzvlášť pak tento rok, absolutně nestačí. Pokud by do programu tekly veškeré prostředky z emisních povolenek, celkem by se do úsporné energetiky investovalo na 70 miliard korun. Za takovou částku je možné ze 60 až 80 tisíc budov udělat budovy energeticky úsporné. Tato investice by do roku 2030 mohla uspořit 1,8 miliardy kubíků plynu ročně,“ doplňuje Petr Holub

Otevřenou výzvu vládě s požadavky na podporu úspor energie v budovách a rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje aktuálně na 1 800 signatářů z řad odborné i laické veřejnosti. Široká veřejnost, která má zájem o energeticky bezpečné Česko, může expertní výzvu podepsat online na webu https://www.osvobodmecesko.cz/ či osobně 17. listopadu po celé republice v rámci Festivalu svobody.

Podporovatelé výzvy 

Za výzvou Osvoboďme Česko stojí Budovy21 a Svaz moderní energetiky s podporou Festivalu Svobody, Nadace Partnerství, Centra Pasivního domu, Sdružení EPS ČR, EkoWATT, PORSENNA, Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR a Energetickasvoboda.cz 

Written by
Jana Odstrčilová