Posílí Česko úspory energie v budovách? Německo už podporu ztrojnásobilo

Tisková zpráva, pátek, 9. září 2022

Dnes se koná mimořádná rada pro energetiku, kterou svolalo Česko v rámci svého předsednictví EU. Ministři členských států se pravděpodobně dohodnou na několika opatřeních, která mají pomoci řešit akutní nárůst cen energie v tomto roce a pro tuto zimu. Česko ale nutně potřebuje plán, jak  zajistit domácnostem dostatek energie i na příští roky a začít musí ihned. Například v Německu už ztrojnásobili množství prostředků na úsporné renovace budov.

Německo v létě zveřejnilo plány na zřízení zvláštního „klimatického a transformačního fondu“, který má v příštích čtyřech letech investovat téměř 180 miliard eur na podporu rychlejšího přechodu na čistší ekonomiku méně závislou na dodávkách energie z Ruska. Jen na příští rok vyčlenili výdaje ve výši 35,4 miliardy eur, z nichž je přibližně polovina (17 miliard eur) určena na zvýšení energetické účinnosti starších budov. Peníze budou pocházet zejména z výnosů z prodeje emisních povolenek.

Poradenská společnost Budovy21 německý plán zanalyzovala a převedla tato čísla na českou realitu. Německo navyšuje podporu do úsporných budov téměř třikrát oproti roku 2020. Při přepočtu na velikost Česka by to vycházelo na částku přes 50 miliard korun ročně na státní podporu do energeticky úsporných renovací budov. Aktuálně máme ale na rok 2022 k dispozici méně jak 10 miliard korun, a to i když sečteme dostupné prostředky z programu Nová zelená úsporám, z operačních programů, Modernizačního fondu a Fondu obnovy. Podpora domácnostem a podnikům je průměrně třetinová, jedna vložená státní miliarda tedy vyvolá celkové investice ve výši tří miliard.

Energetický expert a ředitel poradenské společnosti Budovy21 Petr Holub, říká:

„Paralelně s řešením cen energií v tomto roce musí vláda rychle představit plán i na další roky. Lidé potřebují bydlet ve výrazně úspornějších domech, kvalitní renovace kombinací zateplení a zapojením vlastního obnovitelného zdroje energie znamená úsporu  60-90 % energie. Programy na renovace bytových i rodinných domů už roky dobře fungují, ale potřebujeme do nich zainvestovat minimálně trojnásobný objem prostředků.”

V roce 2021 nabídnul program Nová zelená úsporám lidem 3 až 4 miliardy korun na úsporné rodinné domy (na renovace a novostavby a obnovitelné zdroje pro budovy), 21 tisíc domácností je využilo. Stát podpořil také úspory v bytových domech, skrze Integrovaný regionální operační program, který jejich renovace podporoval už dříve, rozděloval 2 až 3 miliardy korun ročně. Poslední výzva však skončila neuspokojeným převisem ve výši miliardy a na 300 velkých bytových domů s již připravenými projekty se nedostalo. Nyní jsou rodinné a bytové domy podporovány z programu Nová zelená úsporám a zájem žadatelů roste.

Pro aktuálně požadované navýšení nemusí vláda hledat nové finanční prostředky. Jsou k dispozici podle zákona o emisním obchodování, které však vláda letos plně nevyužívá.

„Každoročně by měly do programu Nová zelená úsporám dle zákona přitéct 4 miliardy korun z výnosů z emisních povolenek. To se však neděje, letos program  získal jen několik stovek miliónů korun. Vláda se zatím snaží tento deficit doplnit z fondu obnovy, to ale k pokrytí poptávky absolutně nestačí. Do programu měly téct všechny přímy z povolenek. Celkem pro všechny typy budov potřebujeme roční podporu 25 až 30 miliard korun.  Celková investice včetně navázaných soukromých prostředků by potom činila přes 70 miliard ročně. To by stačilo na renovaci 60 až 80 tisíc budov, což by do roku 2030 mohlo uspořit 1,8 miliardy kubíků plynu ročně,“ doplňuje Holub.

Přínosem renovačních programů jsou nižší účty domácností za energie, větší energetická bezpečnost a  také podpora regionální ekonomiky. Musí být ale správně nastavené. Stát by měl vedle dotací začít nabízet zvýhodněné renovační úvěry pro domácnosti a firmy, udržet jednotné a relativně jednoduché podmínky pro získání prostředků pro veřejné budovy, podpořit poradenství a předprojektovou přípravu a postupně zavést investiční komponentu sociálních dávek, tedy místo pouhého vyplácení příspěvku na bydlení podpořit cílenými investicemi úspory energie u ohrožených domácností.

Konkrétní kroky, které je potřeba udělat v Česku, naleznete podrobněji rozepsané zde: https://www.budovy21.cz/proc-cesko-nesplnilo-cil-uspor-energie/

Written by
Jana Odstrčilová