Cesta k energetické bezpečnosti vede přes úsporné budovy. Bez podpory vlády na ně ale nedosáhne dostatek domácností

Vláda dnes 15. 6. 2022 představila priority pro své předsednictví v Radě EU. Jednou z nich je energetická bezpečnosti, kterou chce zajistit snižováním spotřeby energie, rozvojem obnovitelných zdrojů a dočasnou diverzifikací dodavatelů zemního plynu a ropy.

Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21, přibližuje, jaký potenciál úspor leží v oblasti budov:
Kvalitně zateplené budovy s tepelnými čerpadly a fotovoltaikou mohou do roku 2030 snížit dovozní závislost na ruském plynu o 1,8 miliardy kubíků, to je polovina kapacity našich plynových zásobníků. Rozvoj větrné a velké fotovoltaiky pak může snížit dovoz plynu o dalších 1,6 miliardy kubíků, biometan přidá 1,3 miliardy, což dohromady pokryje až polovinu české roční spotřeby.


Na úspory energie čeká statisíce budov
V Česku stojí přibližně 1,6 milionu rodinných domů, 220 tisíc bytových domů a 620 tisíc veřejných a komerčních budov. Alespoň částečně kvalitní renovací prošla zatím jen zhruba třetina budov. Abychom pomocí úspor energie v budovách přispěli k avizovanému posílení energetické bezpečnosti, pak musíme tempo renovací zvýšit 2x až 3x.

Úkol pro vládu
Vláda musí převést slova do praxe. Máme úspěšný program Nová zelená úsporám, ale to nestačí. Je potřeba nabídnout možnost investice do úspor energie a obnovitelných zdrojů i středně a nízkopříjmovým domácnostem. Potřebujeme 60 až 80 tisíc rozhodnutí majitelů domů ročně a toho nedosáhneme bez dlouhodobé strategie a promyšlených kroků,“ zdůrazňuje Holub.
Podpůrné programy je potřeba nastavit tak, aby si investici do úspor mohlo dovolit co nejvíce lidí. Pro rodinné domy by měla vláda připravit podporu poradenství a zpracování energeticko-optimalizačních studií, rozjet srozumitelnou informační kampaň nebo doplnit dotace z úspěšného programu Nová zelená úsporám zvýhodněnými úvěry na jejich předfinancování a dofinancování. Zaměřit se také musí na nízkopříjmové domácnosti a umožnit jim získat vyšší míru dotace ze sociální pomoci. Jde ze strany státu o trvalou investici, kterou může nahradit část příspěvků na bydlení, které nyní řada domácností prostě protopí.


Tři klíčové oblasti, na které se vláda musí zaměřit, aby nám energeticky úsporné renovace domů skutečně pomohly snížit závislost na fosilních palivech a ochránit občany před růstem cen energií, jsou následující:

  1. Posílit úspěšný program Nová zelená úsporám. Zajistit jeho dlouhodobé financování, které povede v horizontu jednotek let k trojnásobnému navýšení počtu projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů. Nabídnout domácnostem zvýhodněný renovační úvěr na před- a do-financování dotace, např. pomocí státní garance přes Národní rozvojovou banku.
  2. Nízkopříjmovým domácnostem nabídnout investiční komponentu sociálních dávek. Ta by pomohla této skupině zvýšit běžnou míru podpory z programu Nová zelená úsporám až na 90 %.
  3. Spustit podporu projektové přípravy bez tvrdého závazku investice. Rozhodnutí o podobě opatření pro úspory energie a obnovitelné zdroje zraje měsíce. Lidé musí dostat kvalitní informace, které jim v tomto rozhodování pomohou.

Budovy21 se také podílela na formulaci výzvy Energetická svoboda společně se Svazem moderní energetiky: www.energetickasvoboda.cz

Written by
Jana Odstrčilová