Nová zelená úsporám: Je dobře, že úspěšný program pokračuje

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes zveřejnil pokračování úspěšného programu Nová zelená úsporám. Podpora energeticky úsporných renovací a instalace malých obnovitelných zdrojů plynule naváže na stávající program. To je dobře. Dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost potřebují jak vlastníci domů, tak stavební trh.

Navazuje s podobnými podmínkami

Nový program zachová podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů v rodinných domech a nově také zahrne financování renovací bytových domů po celém území státu. Podmínky programu zůstávají obdobné, pouze se mírně valorizuje dotační úroveň směrem nahoru.To odpovídá růstu cen stavebních prací. Dále se také zjednudušuje administrativa.

„Vlastníci rodinných domů a společenství vlastníků v bytových domech chtějí plánovat renovaci podle vlastních potřeb. Proto potřebují dlouhodobě stabilní podmínky, mít čas na přípravu projektů a důvěru, že za několik let mohou s podporou v určité výši počítat. Proto si cením přístupu ministra životního prostředí, že zachovává kontinuitu programu. To není úplně politicky vděčné. Čím víc by vyhlašoval výzev a změn, tím více by byl v médiích. To známe například z neblahého příkladu programů Covid,“ komentuje Petr Holub, ředitel společnosti Budovy21.

Financování programu

Financování programu bude pro první roky poskytnuto z evropského zdroje Next Generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy„Přitom zákon o obchodování s emisními povolenkami jasně říká, že MŽP má z jejich výnosů získat 4 miliardy korun ročně právě na dodatečné snižování emisí. To však vláda nedodržela,“ zmiňuje hlavní výtku vůči ohlášenému programu Petr Holub. Národní plán obnovy by pak dofinancoval pouze rozšíření programu.

Odhad společnosti Budovy21 je, že absorpční kapacita pro podporu rodinných a bytových domů bude na úrovni 6 až 7 miliard korun ročně. Alokované prostředky tedy nemusí stačit. Je dobré připomenou, že tyto veřejné prostředky vyvolají celkové investice v objemu přes 20 miliard korun a výrazně tak přispějí k pocovidové obnově ekonomiky, zejména v regionech.

Historie

Program Zelená úsporám byl zahájen v roce 2009. Tehdejší ministr životního protředí Martin Bursík dojednal na vládě alokaci 20 miliard korun z prodeje tzv. kjótských kreditů. Tedy národních emisních povolenek, kterých tehdy kvůli útlumu těžkého průmyslu z 90. let mělo Česko přebytek. Hlavním kupujícím bylo Japonsko.

Petr Holub, který v té době sloužil jako poradce ministra, na to vzpomíná: „Martin Bursík přišel z vlády a oznámil, že máme peníze na spuštění ambiciózního programu úspor energie a obnovitelných zdrojů v rodinných domech. To bylo nevídané. Do té doby byly k dispozici pouze nesouvislé programy s velmi malou alokací. Na přípravu bylo asi půl roku. Hned jsme jeli do Německa se inspirovat jejich programem u rozvojové banky KfW a sezvali pracovní skupinu odborníků pro nastavení parametrů programu. Je vidět, že Zelená úsporám se trefila do potřeb lidí a zájem o ni je už 12 let a nadále roste.“

Unikátnost

Program je v regionu střední a východní Evropy, nebo „nových“ zemí EU, unikátní. Takto rozsáhlý program, který by měl otevřenou průběžnou výzvu a podporoval řádově deset tisíc projektů ročně, nikde v tomto regionu nemají. Inspirací by však nadále mohlo být Německo, kde je program nabízen i v síti komerčních bank, které k němu mohou poskytnout i doplňující zvýhodněné komerční financování. Navíc se využije jejich marketingová síla.

Written by
budovy21cz