Vyšší podpora celkových renovací i pasivních novostaveb. Aktualizace programu Nová zelená úsporám jde správným směrem.

Praha, 2. června 2023: Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí dnes oznámily úpravy v nastavení podmínek programu Nová zelená úsporám. Profesní sdružení Centrum pasivního domu a Sdružení EPS ČR vítají, že se navyšuje míra podpory pro kvalitní renovace o 20 % až 30 % oproti předchozím podmínkám a že u novostaveb budou podporovány jen pasivní domy, tedy stavby, které jsou výrazně úspornější, než požadují aktuálně platné normy. Podporována bude výměna starších plynových kotlů za tepelná čerpadla, ale jen v budovách, kde to dává ekonomický smysl, tedy v budovách v energetické třídě D a výše.

Vyšší podpora komplexních renovací

Vítáme, že Státní fond životního prostředí připravil nové podmínky programu Nová zelená úsporám v úzké diskusi s odbornou veřejností. Zásadní pro nás bylo zachovat stabilitu a důvěryhodnost programu, efektivně podporovat smysluplná opatření směřující ke kvalitním renovacím budov a snižovat administrativní zátěž žadatelů o dotaci. To se úpravou podmínek podařilo. Těžiště programu by mělo i do budoucna stát na kvalitních komplexních renovacích, a nikoliv na překotné instalaci fotovoltaických systémů s vysokými přetoky energie do sítě nebo nepromyšlené výměně zdrojů v nezateplených budovách”, komentuje změny v nastavení programu Nová zelená úsporám Vítězslav Malý, ředitel profesního sdružení Centrum pasivního domu, které se zabývá zdravým a úsporným bydlením.

„Nové podmínky programu Nová zelená úsporám nyní více zvýhodní stavebníky, kteří se odhodlají renovovat dům tak říkajíc z gruntu. Izolují jej silnější tepelnou izolací, vymění okna za nová s trojskly, instalují efektivní technologie, obnovitelné zdroje nebo si zajistí příjemnější vnitřní prostředí pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla. Mohou tak snížit potřebu energie o 60-85 %. I proto se míra podpory na kvalitní renovace zvyšuje o 20 % až 30 % oproti předchozím podmínkám, “ doplňuje konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu Michal Čejka.

A dodává: „Je správné, že v rámci programu bude podporována instalace tepelných čerpadel v budovách, jejichž obálka odpovídá minimálně klasifikaci D v průkazu energetické náročnosti. V takových budovách lze provozovat tepelné čerpadlo s optimální účinností i životností a rozumnými provozními náklady. Naopak v úplně nezateplené budově se nemusí výměna starého plynového kotle za nové tepelné čerpadlo stavebníkovi vyplatit.“

Právě správně provedená tepelně izolační obálka, tedy tzv. zateplení, je podstatou kvalitní renovace:

„Nedílnou součástí kvalitní renovace je zateplení fasády domu. Při výběru materiálu a tloušťky izolace platí přímá úměra. Čím kvalitnější a silnější je, tím lépe izoluje a dokáže tak uspořit více energií potažmo financí. V současnosti již doporučujeme na fasádu aplikovat alespoň 20 cm tloušťky izolantu. Rozdíl v ceně oproti 10-15 cm tloušťce izolace je minimální, v práci stavebníků žádný, ovšem v úspoře energií významný. Nejrozšířenějším materiálem pro zateplení v ČR je pěnový polystyren, oblíbený je hlavně kvůli svým tepelně izolačním vlastnostem a hygienické nezávadnosti,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Pasivní novostavby

Nové podmínky programu zachovávají podporu novostaveb v energeticky pasivním standardu. Státní fond životního prostředí dlouhodobě podporuje tento trvale udržitelný směr výstavby a ukazuje tak cestu, kterou by se stavebníci měli ubírat. U pasivních domů došlo ke zmírnění požadavků na měrnou potřebu tepla na vytápění na úroveň 20 kWh/m2 za rok, která reaguje na legislativní a normativní úpravy výpočetních vztahů. Zůstává zachován důraz na promyšlený architektonický koncept kompaktního tvarového řešení a správné orientace vůči světovým stranám. Současně platí požadavek na vyšší zapojení obnovitelných zdrojů.

„Nové podmínky programu zachovávají podporu novostaveb v energeticky pasivním standardu, který jako jediný představuje trvale udržitelný směr výstavby, což hodnotím kladně. Jde o velmi úsporné domy s promyšlenou architektonickou koncepcí, kompaktním tvarem a správnou orientací vůči světovým stranám. Do budoucna předpokládám zvyšování požadavků na pokrytí spotřeby energie obnovitelnými zdroji a také zvýhodnění projektů s nižší celkovou uhlíkovou stopou, zohledňující i energii zabudovanou ve stavebních materiálech,“ doplňuje Michal Čejka z Centra pasivního domu.

Written by
Jana Odstrčilová