Řešení energetické chudoby v ČR

Prezentace prvních výsledků nové analýzy Centra ekonomiky regulovaných odvětví Vysoké školy ekonomické v Praze (CERO VŠE).

Ke stažení v PDF ZDE.

Studie, kterou v současné době CERO VŠE zpracovává, navazuje na projekt Zranitelný zákazník a energetická chudoba v programu THÉTA TAČR. Aktuální studie by měla poskytnout návrhy cílených, efektivních a udržitelných řešení energetické chudoby v ČR pro podmínky transformující se energetiky. Východiskem řešení jsou pro CERO VŠE data a informace, které jsou ve formě parametrů využívány pro zacílení opatření na definované skupiny energeticky chudých domácností a také pro následné hodnocení efektivity těchto opatření.