O mně

Budovy21 založil v roce 2021 Petr Holub. Společnost poskytuje poradenství pro nízkouhlíkovou transformaci české ekonomiky, zejména v oblasti energetiky a stavebnictví. Podporuje kvalitní renovace budov a dekarbonizaci teplárenství. Spolupracuje s evropskými i národními partnery.

Petr Holub, ředitel

Celý svůj profesní život se věnuji prosazování udržitelné energetiky. Před založením společnosti Budovy21 jsem 11 let pracoval jako ředitel Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví, který jsem od jeho založení v roce 2010 vybudoval v respektovanou organizaci.  Před tím jsem 3 roky sloužil na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministrů a ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy.  Řadu let jsem pracoval jako vedoucí energetické sekce ekologické organizace Hnutí Duha. Jako poradce na volné noze jsem také hodnotil projekty financované z fondů EHP/Norska.  Pro konzultační společnost SEVEn jsem asistoval městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů, evropské iniciativy zaměřené na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly zvýšit energetickou účinnost a používání obnovitelných zdrojů energie.

Mimo české prostředí často pracuji v Bruselu a pomáhám nastavovat evropskou legislativu a ekonomické nástroje. Spoluzakládal jsem Central and Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum) a tím jsem rozšířil svůj záběr také o region střední a východní Evropy. V Rumunsku jsem společně s dalšími partnery inicioval vznik byznysové asociace Roenef. Pro Evropskou komisi jsem jako poradce navrhoval nastavení rámce pro energetické úspory na Ukrajině.

Bakalářský titul jsem získal z odborné fyziky (PřF MU), ve své závěrečné práci jsem zpracoval  zjednodušený energetický posudek školní budovy. Magisterské studium humanitní environmentalistiky (FSS MU) jsem zakončil diplomovou prací, která se věnovala vztahu rozvoje obnovitelných zdrojů a demokratizace společnosti.

Od července 2021 se vrhám do nové etapy. Založil jsem poradenskou společnost Budovy21. Proč 21? Kvalitní budovy pro 21. století. Založená v roce 2021. A oko přece bere.

Jana Odstrčilová, PR manažerka

Marketingovou komunikací a tvorbou obsahu se zabývám přes 15 let. Věnuji se přípravě komunikačních strategií, PR a médiím nebo tvorbě webů. Pracovala jsem jako specialistka i jako manažerka menších týmů v soukromém sektoru, ve státní zprávě, neziskových organizacích nebo veřejnoprávním médiu.

Zabývám se tématy z oblasti podnikání malých firem a HR, ale blízké jsou mi hlavně oblasti vzdělávání a školství, udržitelného rozvoje a zdraví.

Mám 7 let zkušeností z oblasti vzdělávání a školství a 5 let z oblasti zelené energetiky a energeticky šetrného stavebnictví. V současnosti působím jako konzultantka na volné noze.

Bakalářský titul jsem získala z oboru základy humanitní vzdělanosti (PedF UJEP) a magisterský pak z humanitní environmentalistiky (FSS MU).