O mně

Celý svůj profesní život se věnuji prosazování udržitelné energetiky.

11 let jsem byl ředitelem Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví, který jsem od jejího založení v roce 2010 vybudoval v respektovanou organizaci. Před tím jsem tři roky sloužil na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministrů a ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. Řadu let jsem také pracoval v Hnutí Duha. Jako poradce jsem také hodnotil projekty financované z fondů EHP/Norska nebo pro SEVEn asistoval městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů.

Mimo české prostředí se často ocitnu v Bruselu a pomáhám nastavovat evropskou legislativu a ekonomické nástroje. Spoluzakládal jsem Central and Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum) a tím jsem rozšířil svůj záběr také o region střední a východní Evropy. V Rumunsku jsme zakládali byznysovou asociaci Roenef. Pro Evropskou komisi jsem jako poradce navrhoval nastavení rámce pro energetické úspory na Ukrajině.

Mám bakalářský titul z odborné fyziky (PřF MU) a jako závěrečnou práci jsem připravil zjednodušený energetický posudek školní budovy. Magisterský titul na environmentálních studiích (FSS MU) jsem zakončil diplomovou prací, která se věnovala vztahu rozvoje obnovitelných zdrojů a demokratizace společnosti.

Od července 2021 se vrhám do nové etapy. Založil jsem poradenskou společnost Budovy21. Proč 21? Kvalitní budovy pro 21. století. Založená v roce 2021. A oko přece bere.