České teplárny mají k dispozici dalších 20 miliard korun na modernizaci. Prioritu mají i obnovitelné zdroje včetně velkých tepelných čerpadel, která by mohla v budoucnu dodávat přibližně třetinu tepla.

Praha, 13. června 2024: Pro teplárny, které přechází na ekologičtější zdroje, mezi které patří kromě biomasy i jiné obnovitelné zdroje, včetně tepelných čerpadel nebo využití geotermální energie, je od 15. července 2024 připraveno dalších 20 miliard korun v programu HEAT Modernizačního fondu. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle nedávno zveřejněné studie Teplárenského sdružení ČR by energie získaná z čistíren odpadních vod, z řek, geotermálních vrtů nebo vzduchu mohla v Česku do roku 2040 zajistit přibližně jednu třetinu dodaného tepla. Tyto nízkoteplotní obnovitelné zdroje využité pomocí tepelných čerpadel by také přispěly k výraznému snížení emisí skleníkových plynů v sektoru teplárenství, a to o více než 80 % v roce 2040 oproti současnému stavu.

Dodávku tepla v soustavách by tepelná čerpadla zajistila od jara do podzimu, a to tam, kde jsou pro jejich nasazení vhodné podmínky. Na svůj provoz by mohla využít elektřinu ze slunce a větru, které by měl být v tomto období na trhu nadbytek, a proto půjde nakoupit levně. V zimě, kdy se očekává naopak nedostatek elektřiny, by teplo společně s elektřinou vyráběly kogenerační jednotky na zemní plyn, případně biometan. Systém by byl doplněn o akumulaci tepla, která může celkovou flexibilitu dále podstatně zvýšit a zefektivnit tak provoz soustavy.

Jak dále uvádí například nedávná výzva 15 členských států EU Evropské komisi, využití obnovitelných zdrojů v teplárenství výrazně přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti, snížení energetické chudoby nebo k vyšší flexibilitě. Optimální mix využívající obnovitelné zdroje energie také vede k vyšší cenové stabilitě celého systému, což je kromě bezpečnosti dodávek další z klíčových parametrů pro zákazníky.

Michaela Valentová, výzkumnice FEL ČVUT, říká:

„Je dobře, že prostředky určené na modernizaci tepláren cílí i na velká tepelná čerpadla a nezvýhodňují jen přechod na zemní plyn. Potenciál nízkoteplotních zdrojů tepla pro teplárenství je totiž vysoký a zároveň potřebné investiční náklady nejsou z pohledu celkových nutných investic nijak dramatické, do roku 2030 zhruba 14 miliard Kč. Pro představu při 50% míře podpory by to znamenalo asi 7 % v současnosti odhadované alokace v programu HEAT. Všechny investice ale musí být v souladu s celkovou energetickou koncepcí, respektive plány vytápění a chlazení na úrovni města, kde je investice realizována.“

Investice do dekarbonizace

Investiční náklady na vybudování tepelných čerpadel a využití nízkoteplotních zdrojů tepla do roku 2040 odhaduje Teplárenské sdružení na zhruba 52 miliard korun, z toho 14 miliard korun by mohlo být investováno již do roku 2030 v rámci celkové investice 200 miliard korun do odchodu teplárenství od uhlí.

Řešení pro domácnosti, terciální sektor i průmysl

Průmyslová tepelná čerpadla jsou schopna dosáhnout poměrně vysokých výstupních teplot, v poptávaných případech kolem 90 °C i více. Poskytují proto jak řešení pro domácnosti a terciální sektor spoléhající se na dálkové vytápění, tak i pro velkou část spotřeby tepla v průmyslu.

Zdroje

Studie Potenciál využití nízkoteplotních zdrojů tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE):  www.tscr.cz/verejnost

Written by
Jana Odstrčilová