Aktualizace programu Nová zelená úsporám jde správným směrem. Vyšší podporu získají kvalitní celkové renovace.

25. 5. 2022

Ministr životního prostředí Petr Hladík dnes představil úpravy v nastavení podmínek programu Nová zelená úsporám pro oblast bytových domů. Profesní sdružení Centrum pasivního domu a Sdružení EPS ČR vítají snahu rozšiřovat program a podporují zvyšování důrazu na kvalitní celkové renovace, které přinášejí majitelům bytů podstatnou úsporu energie a vyšší komfort bydlení.

Podstatou kvalitních renovací je kvalitní tepelně izolační obálka, tedy tzv. zateplení doplněné o využití účinných technologií a obnovitelných zdrojů.

Energeticky úsporné budovy představují funkční cestu k energetické nezávislosti. Program Nová zelená úsporám otevírá pro většinu domácností cestu ze současné krize hned dvěma způsoby – správně je motivuje k dlouhodobému řešení, tedy kvalitní celkové renovaci domu a zároveň jim poskytuje finance, aby na 60-80 % úsporu energie skutečně dosáhly,“ říká Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu.

Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu, dodává: „V Centru pasivního domu jsme vyvinuli kalkulační nástroj pro rodinné a bytové domy „NEÚ – Návrh Energetických Úspor“, který všem zájemcům připraví ve spolupráci s odborníkem kalkulaci porovnání dílčí i kvalitní renovace jejich domu, včetně odhadu investičních i provozních nákladů a výše dotace z programu NZÚ. “  

„Nedílnou součástí kvalitní renovace je zateplení fasády domu. Při výběru materiálu a tloušťky izolace platí přímá úměra. Čím kvalitnější a silnější je, tím lépe izoluje a dokáže tak uspořit více energií potažmo financí. V současnosti již doporučujeme na fasádu aplikovat alespoň 20 cm tloušťky izolantu. Rozdíl v ceně oproti 10-15 cm tloušťce izolace je minimální, v práci stavebníků žádný, ovšem v úspoře energií významný. Nejrozšířenějším materiálem pro zateplení v ČR je pěnový polystyren, oblíbený je hlavně kvůli svým tepelně izolačním vlastnostem a hygienické nezávadnosti,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Written by
Jana Odstrčilová